Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης | Τμήμα Δασών

Film Story

Μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, επενδύουμε στις δασικές περιοχές, στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών, διατηρούμε και αναδεικνύουμε το οικοσύστημά μας. Παρουσίαση Δασικών έργων που έχουν υλοποιηθεί και χρηματοδοτηθεί μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και τα οποία συμβάλλουν στη στρατηγική του Προγράμματος και κυρίως την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων.